Κρητικός 18.06.2020

Νέο φυλλάδιο προσφορών των Σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ισχύει από: 18 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου https://drive.google.com/file/d/1zp5o-c_TL0zAXnuvAThFbUtKKelhQ76a/view?usp=sharing

Φυλλάδιο

Προσφορές τριήμέρου