Κρητικός 18.02.2021

Νέο φυλλάδιο προσφορών των Σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ισχύει από: 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου

Φυλλάδιο

Προσφορές τριήμέρου